I en av de seks merdene på lokaliteten opplevde Grieg Seafood Rogaland en dødelighet på omtrent 1.000 fisk daglig, ifølge et brev fra Fomas– Fiskehelse og Miljø (herfra Fomas).

I brevet skriver selskapet at:

«Lokaliteten Hestholmen lok nr. 14136, har i løpet av de seneste to ukene sett et stigende antall taperfisk/pinnefisk i en enkelt merd. Anleggsansvarlig kontaktet Fomas og det ble gjennomført et helsebesøk på lokaliteten 30.08.2019. Det er tatt ut prøver til histologisk undersøkelse, men det er ikke umiddelbart mistanke om smittsom sykdom».

Videre står det at det er mistanke om at én gruppe fisk har vært utrivelig siden utsett, og ble så svak at den døde ut. Fiskegruppen ble satt ut 10. juli.

I merd 1 døde omtrent 1.000 fisk daglig. Den totale dødeligheten i merden i løpet av utsettet var omtrent 20 prosent ifølge Fomas' brev. Det legges også til at dødeligheten økte i perioder med sterk strøm.

Ikke-smittsom

Fomas testet fisken for smittsomme sykdommer, men fant ikke tegn på dette. Det ble imidlertid oppdaget at død fisk hadde peritonitt, en betennelse av bukhinnen som kan komme av vaksinering.

I en e-postkorrespondanse mellom Fomas og Mattilsynet informeres det om at det ikke var noen andre spesifikke funn i prøvene.

Har ikke funnet årsaken til dødeligheten

Veterinær og spesialist på fisk i Fomas, Solveig Nygaard, forklarer IntraFish at funnet av peritonitt blant fisken ikke er en årsak til denne dødeligheten.

– Det er bare en forklaring på at vi ikke har funnet primære sykdommer som årsaken til dødeligheten, sier hun og legger til at det kan være miljømessige forhold som kan ha forårsaket hendelsen.

Neste steg vil da være å ta nye prøveuttak og vannprøver fra lokaliteten.

Hun bekrefter at Fomas ikke kjenner til årsaken til dødeligheten.

Tilbake til normalen

I en epost til IntraFish skriver pressekontakt i Grieg Seafood Kristina Furnes at selskapet hadde en hendelse med bukhinnebetennelse på Hestholmen:

– … som ble oppdaget etter lavere overlevelse enn normalt på lokaliteten. Prøvene som fiskehelsepersonell tok tilsier at bivirkninger etter en vaksine er årsaken til lavere overlevelse, fordi ingen smittsom sykdom ble funnet.

Etter funnet ble svimere i merden avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker, ifølge Furnes.

– Drift og overlevelse på fisken er tilbake som normalt. Det har vært omtrent 10 prosent dødelighet på lokaliteten, avslutter hun.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.