Rømmingen skjedde fra slaktelokaliteten Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune. Det er grunn til å tro at det dreier seg om rundt 10.000 rømte oppdrettslaks.

Ifølge en pressemelding fra Slakteriet Brekke skal årsaken til rømningen ha vært et hull i en not. Etter det ble observert laks i Instefjorden foretok slakteriet en inspeksjon av sine ventemerder.

– Vi oppdaget raskt et hull på 200 centimeter i diameter, noe som gjorde at vi varslet Fiskeridirektoratet med det samme, sier daglig leder i Slakteriet Brekke, Knut Strømsnes i en pressemelding fra selskapet.

Slakteriet satt i gang med gjenfangstgarn og har varslet fiskere i området.

Rømt laks ble påvist PD

– Dette er svært beklagelig og skal ikke skje. Vi kommer til å gå igjennom alle rutiner for å finne ut hvordan vi kan hindre noe slikt skal skje igjen, skriver selskapet.

Fisk i ventemerden var vaksinert mot PD, men selskapet informerer i pressemeldingen om at laksen likevel ble påvist viruset.

– Vi driver nå intenst arbeid for å vite hvor mye dette dreier seg om og vi vil trolig vite tall på onsdag, sier Strømsnes.

Gjenfangst med garn og lokale fiskere

Slakteriet Brekke har satt ut garn og har avtale med lokale fiskere som nå aktivt fisker i henhold til Fiskeridirektoratets retningslinjer.

– Det er viktig at andre som fisker forholder seg til fredningsbestemmelsene som er for fiske i fjorden. Vi oppfordrer folk som får fisk om å rapportere antall til Slakteriet Brekke. Dersom det er ønske om at fisken skal destrueres, tar Slakteriet Brekke imot denne.

Fisken som rømte har en snittvekt i underkant av 4 kg. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset - Apestoda.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre rømmingstilsyn hos selskapet og ønsker tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.