Norges sjømatråd har ved hjelp av data-analyseselskapet Capia fått utviklet modeller som viser effekten av valutaendringer i forhold til laksepris i de forskjellige markedene. Når krona