Det skriver styret i Salmosea i en pressemelding.

Styret har i dag enstemmig besluttet å avvikle selskapets lakseslakteri i Flerengstrand i Nærøysund kommune.

Slakterivirksomheten til selskapet vil etter styrets vurdering heller ikke være konkurransedyktig fremover. Selskapets eiere har arbeidet intenst for å unngå denne situasjonen som har utviklet seg over flere år, blant annet ved å utstede 82,7 millioner i løpende tilførsel av ny kapital, heter det i meldingen.

– Vi beklager sterkt at selskapet har sett seg nødt til å gå til dette skritt.

– Viktigst for Salmosea og selskapets eiere fremover vil være å ivareta interessene til våre 110 dyktige ansatte, med særlig vekt på å finne ny jobb til våre medarbeidere, står det videre.

Fryktet nedleggelse

Selskapet skriver at med dette som viktig formål vil både Salmar/Salmonor og Bjørøya inngå slakteavtaler hos SinkabergHansen på Marøya.

SinkabergHansen vil prioritere ansatte ved Salmosea når økte volum utløser behov. Disse avtalene vil gi økt og mer stabil sysselsetting i SinkabergHansen. Salmar vil også gi høyeste prioritet til de som nå er ansatt i Salmosea når de skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakteri både på Frøya og Senja.

Slakteriet Salmosea het tidligere Nils Williksen, og ligger noen få kilometer utenfor Rørvik sentrum.

Tillitsvalgte uttalte til Intrafish i januar i fjor at kampen om kontroll over lakseselskapet NTS preget mange av konsernets ansatte, og at det var særlig usikkerhet rundt Salmosea. Flere fryktet at slakteriet kunne bli nedlagt.

I fjor vår ble Salmonor kjøpt opp av NRS (Norway Royal Salmon), som igjen ble slått sammen med Salmar.

Salmonor eier 74,3 prosent i Salmosea, mens Bjørøya eier 25,7 prosent.

Stort investeringsbehov

For å gjøre SalmoSea konkurransedyktig har selskapet estimert et investeringsbehov på cirka 250 millioner kroner i oppgraderinger, skrivet styret i meldingen.

– En slik investering er ikke tilrådelig med den grunnrenteskatten på havbruk som regjeringen har varslet, og som et flertall på Stortinget har gitt sin prinsipielle tilslutning til. Forslaget innebærer en tredobling av skatten på havbruk i Norge, fra 22 til 62 prosent.

De skriver videre at i så fall vil det meste av kontantstrømmene fra norsk havbruk bli inndratt i skatt, veksten blir lavere, og terskelen for nye kostbare investeringer vesentlig høyere.

– Grunnlaget for landbasert industri i Norge, f.eks. foredling, vil bli svekket. På denne bakgrunn er det ikke finansielt og økonomisk grunnlag for de store investeringene som kreves for å oppgradere Salmosea sitt slakteri.

I november i fjor gikk flere hundre i fakkeltog mot grunnrente i Rørvik sentrum.

Selskapet vil i forståelse med sine eiere tilby følgende til alle sine faste ansatte, står det i meldingen.

• Minimum tre måneders oppsigelseslønn

• Tilrettelegge for at ansatte som tar fagbrev eller andre kurs skal få fullføre disse

• To millioner kroner for særskilte tiltak til de ansatte

Ordfører Amund Hellesø i Nærøysund. Han forteller om en tøff situasjon for kommunen og innbyggerne nå. Foto: Privat

– Krevende situasjon

Ordfører Amund Hellesø (Ap) hadde nylig fått beskjed om nedleggelsen da DN/Intrafish fikk tak i ham fredag ettermiddag.

– Dette er veldig krevende og trist for Nærøysund kommune, sier han.

– Det er en fabrikk som har drevet i mange, mange år, og det er 110 ansatte som har sitt daglige virke der. De er nå satt i en veldig krevende situasjon, sier han videre.

Hellesø sier at kommunen har hatt optimisme i mange år.

– Når vi kommer til en situasjon hvor et lakseslakteri blir nedlagt, er det rett og slett noe som er veldig overraskende – selv om det i en stund har vært spekulasjoner om at dette kunne skje. At den skal legges ned nå, tror jeg kommer litt brått på for de fleste som bor i Nærøysund.

– Hvordan er arbeidsmarkedet i kommunen?

– Det er generelt godt, og det er nok en god del av de ansatte som vil finne seg annet arbeid her, men samtidig er det mange ulike typer kompetanser som er der. Vi fra kommunen skal bidra med vårt, sier han.

Solgte salgskontor

Nylig ble det også kjent at Salmar solgte unna salgsorganisasjonen som tidligere var eid av Norway Royal Salmon, et lakseselskap som ble slått sammen med Salmar i vinter.

Denne virksomheten ligger i Kristiansand, og består av drøyt 30 personer. 1. mars ble virksomheten solgt til nederlandske Visscher Seafood, meldte Intrafish. Det er ikke kjent hvorvidt Visscher vil videreføre virksomheten som den opprinnelig var.

Saken oppdateres.