NYHETER

Se alle artikler

Ikke glem volatiliteten

Volatiliteten i laksemarkedet har fordoblet seg de siste årene. Prisrisikoen er noe det snakes lite om i laksenæringen.

Havbruksnæringen er gjenstand for betydelig biologisk, operasjonell og regulatorisk risiko, i tillegg til usikkerhet knyttet til markedsadgang. En annen type risiko snakkes det lite om, nemlig prisrisiko. Eller volatilitet som det heter på fagspråket.

Lakseprisvolatiliteten har nemlig økt betydelig det siste tiåret, og har klart å snike seg nærmest usett inn på oppdretterne. At volatiliteten i laksemarkedet er høy er vel de fleste som kjøper og selger laks godt kjent med, men at den har fordoblet seg de siste årene har kanskje ikke alle fått med seg, skriver Bård Misund og Atle Øglend i en artikkel som du kan lese her.

Se Også


Achtung! Achtung!

Volatiliteten i laksemarkedet har fordoblet seg de siste årene, skriver Bård Misund og Atle Øglend.