NYHETER

Se alle artikler

Ja til Cermaqs iFarm, nei til tre andre

Fiskeridirektoratet mener at Cermaq Norways prosjekt iFarm kvalifiserer til utviklingstillatelser, mens sier nei til Aquafarm Utvikling, Ballangen Sjøfarm og SFD Innovation.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det fremgår av en oppdatering på Fiskeridirekotatets nettsider fredag kveld.

Cermaqs konsept iFarm for individbasert oppdrett av fisk får foreløpig ja, dog uten at det spesifiseres hvor mange tillatelser de skal få.

«Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser», heter det i et brev publisert på Fiskeridirektoratet nettsider.

Les mer om deres konsept HER, eller se film HER.

Tre nei

Følgende tre søknader har fått avslag;

Fortsatt søknader om nær 300 tillatelser til behandling

Etter dagens fire avklaringer, er det fortsatt søknader om totalt 289 tillatelser som ligger i kø for behandling. Samtidig har prosjekter med totalt 91 tillatelser for avslag. Flere av disse har imidlertid påklaget vedtakene.

Det er totalt gitt tilsagn for 38 tillatelser, mens fem prosjekter med tilsammen 46 tillatelser har fått foreløpig ja til «en eller flere» tillatelser.

Se IntraFishs oppdaterte oversikt over søknader HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.