NYHETER

Se alle artikler

Vil auksjonere ut 20 nye tillatelser

Dersom alle oppdrettere som får tilbud om vekst gjennom det nye trafikklyssystemet takker ja, vil det gi 800 millioner kroner til fordeling til for fylkeskommunene og kommunene. I tillegg kommer penger fra nye tillatelser som skal tildeles gjennom auksjon.

Det skriver Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

Forslaget som nå går på høring innebærer at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Det betyr at departementet priser en ordinær full tillatelse på 780 tonn maksimalt tillat biomasse, slik de er i dag, til 93,6 millioner kroner. Med en økning på to prosent blir en full ordinær tillatelse i de grønne områdene da på knappe 800 tonn.

– I oktober skrudde vi på trafikklyset. Nå foreslår vi hvordan veksten skal gjennomføres i praksis. Det kan gi gode inntekter til kommunene og fylkeskommunene, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Dersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt én milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene.

– I tillegg vil kommunene få inntektene fra de nye tillatelsene, som vi senere skal tildele gjennom auksjon. Samlet gir dette oppdrettsnæringen en betydelig mulighet for til å øke sin produksjon, sier fiskeriministeren.

Grønne områder får nemlig tilbud om totalt seks prosent vekst. Etter at det er tildelt vekst gjennom eksisterende tillatelser, vil resten bli tildelt som nye tillatelser, via auksjon. Nærings- og fiskeridepartementet vil sende ut forslaget om tildeling av nye konsesjoner på et senere tidspunkt.

Det betyr at departementet tar sikte på at det vil bli utlyst totalt 20 nye tillatelser via auksjoner. Med prisingen departementet har satt i den første runden, betyr det ytterligere 2 milliarder kroner i inntekter til staten, der altså 80 prosent går til havbruksfondet.

Hovedpunktene i høringen er:

Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.

Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.

Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om 6 prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.

Resten skal tildeles gjennom auksjon.

Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018.

Høringsfristen er 8. desember 2017.

Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med. Prisen er ikke en del av høringen.

Her finner du hele høringsbrevet fra departementet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.