NYHETER

Se alle artikler

Morgenbladet og Harvest har undersøkt pengebruken til FHF

I en stor reportasje i dag har Morgenbladet og Harvest gått gjennom hvordan Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fordeler millioner til forskning på sjømatnæringen.

I artikkelen kommer det frem påstander om at FHF blant annet tildeler midler etter «trynefaktor» og flere tar til orde for at midlene som deles ut bør lyses ut på anbud.

Hele artikkelen kan du lese her.