NYHETER

Se alle artikler

ILA-mistanke hos Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon (NRS) melder at de har mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på en av sine lokaliteter i Finnmark.

ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

– NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en oppdatert børsmelding, skriver selskapet tirsdag morgen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.