NYHETER

Se alle artikler

Fire nye utviklingssøknader

Kun to dager før friste går ut, har det ramlet inn fire nye søknader om utviklingstillatelser. En av dem er strengt talt ikke ny, men en re-vurdering av et allerede omsøkt prosjekt.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets oversikt over søknader om utviklingstillatelser ble onsdag ettermiddag oppdatert mye ytterligere fire søknader om totalt 33 tillatelser. Saksbehandlerne i direktoratet blir neppe arbeidsledige med det første – 41 søknader ligger nå til behandling. Ifølge IntraFishs oversikt, har disse søkt om totalt 346 tillatelser.

Dagens nye søknader er:

  • Gigante Offshore som søker ni tillatelser til en offshoremerd i Nordland
  • Marine Harvest søker seks tillatelser til «beck-cage» i Sør-Trøndelag
  • Freyer Holding AS søker seks tillatelser til konseptet «blandevann vannkvalitet i åpen med» i Rogaland
  • Qed AS søker tolv tillatelser til et flytende RAS-anlegg i sjø (fylke ikke oppgitt)

Prøver på nytt

Kjell Lorentzens Gigant Offshore har tidligere søkt, og fått avslag om åtte tillatelser til en «supertankmerd», mens det tilknyttede selskapet Gifas Marine har fått avslag om fire tillatelser til konseptet «subFishcare», en nedsenkbar stormerd.

Lorentzen er onsdag ettermiddag i møter, men sier at han kan fortelle mer om den nye søknaden senere.

«Beck-cage», som er oppdrett i et «stålbur» er ett av flere konsepter Marine Harvest har søkt utviklingstillatelser til. I februar fikk de avslag, blant annet fordi Fiskeridirektoratet mente den ikke var dokumentert godt nok.

- Vi klaget til Nærings- og fiskeridepartementet, og ga dem mer informasjon. De har så sendt den tilbake til Fiskeridirektoratet for ny vurdering, men vi havnet nå dessverre nesten bakerst i køen, sier kommunikasjonssjef Ola-Helge Hjetland til IntraFish.

De to andre selskapene som har søkt, Freyer Holding AS og Qed AS, er for IntraFish ikke kjent fra før. Begge selskapene har hatt marginale inntekter de seneste årene. Freyer Holding i Stavanger er heleid av Rune Freyer, mens Qed er et Bergen-basert selskap eid av Eldar Kristian Lien.

Dagens Næringsliv skrev i 2012 at Rune Freyer hadde solgt gaselleselskapet Easy Well Solutions sitt for «flere hundre millioner kroner i 2005», og at han da satset på å bygge opp to nye brønn-serviceselskaper. Ett av dem var Fishbones AS, hvor han fortsatt er styreleder. Dette selskapet har de seneste årene hatt omsetning fra 8 - 38 millioner kroner, og stort sett gått kraftig i minus.

IntraFishs oversikt over søknader, avslåtte og innvilgede utviklingstillatelser finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.