NYHETER

Se alle artikler

ILA påvist på tre lokaliteter i Finnmark

Alle tre lokalitetene ligger i Alta kommune i Finnmark og drives av Norway Royal Salmon (NRS).

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er gjort påvisning av sykdommen på lokalitetene Store Kvalfjord, Pollen og Lille Kvalfjord.

I forbindelse med mistanke om ILA på lokaliteten Store Kvalfjord ble det tatt ut prøver også av de to nabolokalitetene. Mattilsynet har nå altså stilt ILA-diagnose på alle tre lokalitetene.

Mattilsynet opplyser at det innen kort tid vil bli etablert et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.