NYHETER

Se alle artikler

Én laks på rømmen

- Sist uke, under vår ukentlige lusetelling, ble det mistet én fisk på sjøen fra vår lokalitet Ytre Jøvika i Berg Kommune.

Det skriver daglig leder Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken kommune på øya Senja i Troms i en pressemelding.

- Vi rapporterte dette ihht. prosedyrer, og satt ut gjenfangstgarn for å fange denne fisken. Onsdags ettermiddag i denne uke, fikk vi to fisker i gjenfangstgarnene, skriver han videre.

Selskapet iverksatte umiddelbart dykkerkontroll av alle merdene.

Torsdag formiddag ble det avdekket hull i en av selskapets spissposer i en 130 meters merd. Hullet var på 23 meters dyp. Hullet var «L»-formet, med en størrelse på rundt 0,25 m2.

Antallet i merden er 97.400 individer frisk fisk med en snittvekt på 3,8 kilo.

Nota hadde dykkerkontroll den 27. november, men det ble ikke avdekket skader på not under dykkerkontrollen.

- Den skadede nota er reparert og arbeidet er nå konsentrert på gjenfangst med egne og eksterne ressurser. Det er for tidlig å si noe konkret om omfanget og hvordan hullet har oppstått. Sammen med myndighetene vil det de neste dagene legges rammer for gjenfangst- fisket og den øvrige oppfølging, skriver Wilsgård.