NYHETER

Se alle artikler

(Oppd) Marine Harvest får flere tillatelser til «Egget»

Marine Harvest har fått delvis medhold i sin klage på utviklingsprosjektet «Egget», og får seks i stedet for fire tillatelser (de søkte opprinnelig om 14).

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

(Oppdatert med kommentarer fra selskapet kl. 09:17)

Det fremgår av et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet, publisert på Fiskeridirektoratets nettsider tirsdag.

«Fiskeridirektoratets vedtak når det gjelder tildeling av tillatelser til Marine Harvest Norway og utvikling av konseptet «Egget» opprettholdes, med den endring at det gis tilsagn om 6 tillatelser til utvikling av 5 «Egg», som omfatter 1 prototyp og 4 «Egg".», heter det i vedtaket.

Marine Harvest hadde i klagen argumentert for at de trenger 14 tillatelser (10.920 tonn MTB) for ti «egg». Til dette anslo de totale investeringer på 573 millioner kroner, mens investeringer på fire tillatelser ville blitt 333 millioner kroner grunnet manglende skalafordeler. Hele vedtaket fra NFD kan du lese HER

– En bevegelse i riktig retning

– Vi er glade for at myndighetene nå tildeler flere tillatelser enn det vi i utgangspunktet fikk, så skulle vi selvfølgelig gjerne sett at vi fikk tildelt alle vi søkte om, sier kommunikasjonssjef Ola-Helge Hjetland til IntraFish.

– Vil dere realisere prosjektet?

– Det er litt for tidlig å svare på det, men det er en bevegelse i riktig retning. Nå skal vi gå tilbake til Hauge Aqua og diskutere videre fremdrift dem, sier Hjetland.

IntraFishs oversikt over søknader, avslag og innvilgede tillatelser finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.