NYHETER

Se alle artikler

Samfunnstopp sedelighets-siktet

En samfunnstopp med tilknytning til sjømatnæringen er siktet for sedelighetslovbrudd. Mannens forsvarer stiller seg totalt avvisende til påstandene.

Det forteller mannens advokat, Ulf Hansen, til avisen Nordlys, etter at mannen var i politiavhør onsdag.

– Det jeg kan si er at min klient ikke forstår anmeldelsen som er inngitt, sier Hansen til avisen.

Nordlys meldte fredag formiddag at en mann fra Troms, som er en svært kjent samfunnstopp, er blitt varetektsfengslet. Foreløpig er han fengslet i en uke. Mannen ble torsdag siktet for misbruk av en sårbar situasjon til seksuelle formål eller prostitusjon.

Mannen har i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp. Han har etter det Fiskeribladet kjenner til tilknytning til norsk sjømatnæring.

Politiet vil si svært lite i saken, men det er kommet frem gjennom Nordlys at vedkommende er siktet etter både gammel og ny straffelov. Imidlertid er kjennelsen ikke gjort offentlig kjent. Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø, sier følgende til iTromsø:

– Vi etterforsker en sak etter de straffebudene og kan bekrefte at en mann er siktet. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om saken, sier hun til iTromsø.

Politiet har overfor Nordlys opplyst at siktelsen dreier seg om brudd på følgende paragrafer i straffeloven:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
  • Advokat Hansen forteller til avisen at mannen har valgt ikke å anke kjennelsen.