NYHETER

Se alle artikler

ViNNerne 2018

Seks vinnere i hver sin klasse er nå kåret på Ewos' Nyttårskonferanse i Tromsø.

ViNN arrangeres i år for niende år på rad av fiskefôr-produsenten Cargill Aqua Nutrition (tidligere Ewos).

- Dette kort fortalt en konkurranse hvor vi fokuserer på dem som produserer fisken. Vi hedrer dem som kan vise til gode produksjonsresultater gjennom høy tilvekst og lavt fôrforbruk, sier Jan-Erik Åseng til IntraFish.

Han jobber i salg hos Cargil Aqua Nutrition, med stasjonering i Bodø.

I utlysningsteksten heter det at Ewos ViNN "er konkurransen som fremhever det viktige fôringsarbeidet og folkene som utfører det".

Premien består av et diplom som vil pryde en vegg i et forretningsbygg eller på en fôrflåte ute på en lokalitet. Premien består også av 10.000 kroner som skal gå til et velferdstiltak for de ansatte på vinner-lokaliteten.

Vinner-kriterier

Forkortelsen ViNN sto opprinnelig for Vekst i Nord-Norge, men dette er andre år på rad der trønderne også er med. Det konkurreres i tre geografiske områder: Finnmark, Troms og Midt -- som består av Nordland og Trøndelag. Inntil i fjor var Nordland egen klasse, men Midt inkluderer det nye sammenslåtte fylket i sør.

Konkurransen har fra i år to spesielle vinnerkriterier (mot fire tidligere):

  • tilveksthastighet (EGI)
  • fôrutnytting (EFI)

Det konkurreres i to klasser: Én for høstutsatt fisk (nullåring) og én for vårutsatt fisk (ettåring).

Nullåring er fisk som er yngre enn ett år når den blir satt ut fra ferskvann til sjø. Ettåring er smolt som er eldre enn ett år.

Vårfisk 17-generasjonen (G): vårutsatt fisk 2017

Finnmark. Lerøy Auroras lokalitet Latvika. Driftsleder er Odd-Eilert Ingilæ. Lokaliteten ligger i Nesseby kommune.

Troms. Sjurelv Fiskeoppdretts lokalitet Rogndalen. Bengt Frode og Terje Hansen er driftsledere og også eiere. Lokaliteten ligger i Tromsø kommune.

Midt. Ervik Laks og Ørrets lokalitet Lyngvær. Driftsleder Rolf Furberg. Lokaliteten ligger i Frøya kommune i Trøndelag fylke.

Høstfisk 16-G: høstutsatt fisk 2016

Finnmark. Grieg Seafoods lokalitet Olaneset. Driftsleder Tor Erling Stensen. Lokaliteten ligger i Loppa kommune.

Troms. Kleiva Fiskefarm og Gratangslaks sine to lokaliteter Aamundsvik og Kjøtta Vest. Ansvarlige for fôr og lokalitet er Håvard Nilsen, Jonas Svendsen og Espen Skjelhaug. Lokalitetene ligger i Gratangen og Harstad kommuner.

Midt. Lovundlaks' lokalitet Vardskjæret Sør. Ansvarlig for fôring er Håvard Hestvik. Lokaliteten ligger i Lurøy kommune i Nordland (Helgeland).

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


2017-margin på 21 kroner

Norske oppdrettere fikk i fjor en resultatmargin før skatt på 21 kroner i snitt per kilo solgt laks.