Er du interessert i denne saken?

Dette vil departementet særlig har avklart før auksjonene

Krav om bankgaranti og nedre grense for tillatelsenes størrelse er to punkter departementet særlig ber om innspill på.

Allerede abonnent? Logg inn her: