NYHETER

Se alle artikler

Halvparten av søkerne kan få vekst på unntaksregel

43 lokaliteter har søkt om 6 prosent kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet. Av de 18 søknadene Mattilsynet har behandlet til nå, fikk halvparten ja.

(Artikkelen er oppdatert med rett navn og sone på lokalitet for Tombre og Fjordrift)

Det fremgår av en oppdatering på Mattilsynets nettsider mandag kveld.

7. februar opplyste Fiskeridirektoratet at 43 lokaliteter hadde søkt om unntak.

« For å få tilbud om kapasitetsøkning er det visse krav til dokumentasjon over tid av lakselus, behandlinger, osv. på omsøkte lokalitet. Innehavere med akvakulturtillatelser tilknyttet lokaliteter både i grønne, gule og røde produksjonsområder kunne søke om kapasitetsøkning på inntil 6 prosent på eksisterende tillatelser», het det i meldingen fra direktoratet. Listen over dem som søkte, finner du HER

Fylkeskommunen fatter endelig vedtak

Mattilsynet har nå altså vurdert 18 søknader om vekst uavhengig av miljøstatus i sonen. På sine nettsider skriver Mattilsynet:

«Mattilsynets oppgave er å vurdere om kriteriene for å oppnå kapasitetsøkning etter § 12 i forskrift om kapasitetsøkning er oppfylt. Kort sagt knytter dette seg til lakselussituasjonen i oppdrettsanlegget. Det er klagerett på Mattilsynets vedtak og klagefrist løper fra vedtakstidspunktet.

Når Mattilsynet er ferdig med sine vurderinger gjenstår videre behandling i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak i sakene.

Dersom kriteriene for kapasitetsøkning er oppfylt, må det gjøres en beregning av størrelse på tilbud om kapasitetsøkning mv.»

Av tabellen de har publisert, fremgår det blant annet at to Marine Harvest-lokaliteter i produksjonsområde 1 (grønt) har fått innvilget sine søknader om 6 prosent vekst. Samtidig har blant annet Alsaker og Tombre fått avslag på lokaliteter i produksjonsområde 3 (som er rødt).

Ja til lokalitet i rød sone

Den eneste som til nå har fått innvilget søknad om unntak i rød sone, var Tombre Fiskeanlegg og Fjord Drift på lokaliteten Moldøyosen i produksjonsområde 4 ved Fedje helt nord i Hordaland. Ifølge Barentswatch har lokaliteten har hatt lave lusenivåer i hele 2017, samt så langt i 2018. Lokaliteten brukte bare rensefisk i fjor, og har hatt en mekanisk avlusing i år i uke 7 etter at nivåene av bevegelige lus hadde økt.

Alsaker har fått innvilget søknad i produksjonsområde 2, som er gult, på lokaliteten Vintraviki ved Suldal i Rogaland. Ifølge Barentswatch har lokaliteten hatt lave lusetall i hele 2017, men var over lusegrensen i uke 5 i år. I uke 6 var det mekanisk avlusing på lokaliteten, som siden har hatt lave lusenivåer.

Også Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm og Lerøy Aurora har fått innvilget sine søknader om unntak i grønne soner, noe som betyr at de kan få 6 prosent vekst.

Komplett liste over Mattilsynets beslutninger så langt finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.