NYHETER

Se alle artikler

– De får ikke bo hjemme hos meg

Kåre Myrvåg har jobbet som finansdirektør i flere milliardkonsern. Nå er han daglig leder i vaskerobot–produsenten MPI, og har startet en profesjonalisering av den relativt unge gründerbedriften.

Multipump Innovation (MPI) er et av de ledende selskapene innen utvikling og produksjon av utstyr for vask av oppdrettsnøter. Selskapet omsatte for rekordhøye 165 millioner kroner i 2017, men det blir småpenger sammenlignet med Myrvågs tidligere arbeidsgivere (som omfatter blant annet Norsk Hydro, Coca Cola, Expert (i dag Power) ICA og Skeidar). Før jobbet han som finansdirektør, nå er han daglig leder.

Investeringsfondet Broodstock Capital kjøpte 70 prosent av MPI for 70 millioner kroner i mai 2016. Investeringen var forøvrig fondets første. De fikk etter hvert Myrvåg inn i selskapet, mens grunnlegger og deleier Trond Sivertsen har blitt utviklingsansvarlig.

Under et frokostseminar i regi av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og nettopp Broodstock Capital tirsdag, fortalte Myrvåg litt om arbeidet han gjør i MPI, og ulikheter mellom modne selskaper i modne industrier han har jobbet i tidligere, og havbruksnæringen.

Stor forskjell i avtaleverk og standarder

I elektronikkbransjen er det ifølge Myrvåg omtrent alltid standardiserte avtaleverk drevet av kundene (altså butikkene).

– Unntaket er Apple, som hadde ufravikelige avtaler en måtte finne seg i.

Andre typiske trekk fra selskaper Myrvåg jobbet i tidligere var årsavtaler, samt at det var detaljerte avtaler om konsekvenser for ulike typer mislighold av forpliktelser.

– Alt var gjennomregulert i kontrakter, ikke bare priser, men også forhold som gikk på kvalitet, felles markedsføring, sertifisering, etter–salg, og så videre.

I leverandørindustrien i havbruksnæringen har han erfart at det er mer uformelt, og mer kortsiktige avtaler, vanligvis kun omfattende enkeltsalg.

– Vi har også mye fleksibilitet, både for kunder og leverandører. Ordrer kan justeres underveis. Men det er klart det er noe annet å levere 40–50 systemer per år, enn å selge millioner av brusflasker som Coca Cola gjør.

Myrvåg mener videre at prisjusteringer der han er nå skjer mer «når leverandørene ønsker det», mens det i andre bransjer er avtalt visse tidspunkt og korridorer for prisjusteringer.

Dårlig planlegging

Videre mener Myrvåg at oppdretterne er dårlige til å planlegge. Og ikke bare oppdretterne, også MPI selv.

– Litt tabloid kan jeg si at kortsiktige behov overstyrer muligheten til å være langsiktig. Alle er sent ute. Selv om alle vet at våren kommer, og behovet for notvask øker fra april og utover, venter de med å bestille nødvendig utstyr.

I modne bransjer han jobbet i, var innkjøp en egen vitenskap. Innkjøpsavdelingene hadde egne analytikere som beregnet hvor mye råstoff og annen innsats som inngikk i ulike varer, og kunne lage analyser på hvor mye prisendringer i råvarer ville påvirke leverandørenes kostnader. Det var også krav om «åpen bok» – altså innsyn i leverandørenes regnskap.

– På grensen til vennskap

MPI–sjefen beskriver MPI før Broodstocks inntreden som et «gründerdrevet selskap i sterk vekst, med kapitalbegrensinger og drift fra hånd til munn».

Noe av arbeidet som gjøres nå, er å redusere antall leverandører.

– MPI med 165 millioner kroner i omsetning har 40 leverandører. Det er alt for mange. Til sammenligning hadde Skeidar da jeg jobbet der 57 leverandører og 2,7 milliarder kroner i omsetning.

Ifølge MPI–sjefen er mange av leverandørene til MPI også nokså tilfeldige, oppbygget på nettverk av bekjente og bekjentes bekjente.

– Så har MPI i mange tilfeller bygget opp leverandørene, og står i dag for over 50 prosent av omsetningen til noen av dem.

Mange av leverandørene er også i nærområdet, og båndene mellom dem og ansatte i MPI har, og er, vært tett. For tett, ifølge Myrvåg.

– Det er sterke, personlige relasjoner, på grensen til vennskap. Det har vært ferieturer sammen, og folk har bodd privat ved besøk. Det er over – leverandørene bor ikke hjemme til meg, for å si det sånn.

I flere tilfeller har det også vært dobbel dekning av leverandører. Og leverandører har kommet på uanmeldte besøk, godt gjennom lagerbeholdning i hyllene og kommet med forslag til bestillinger.

– Det er det slutt på. Nå går vi gjennom alle avtaler, og starter med de største leverandørene først.

Starten på en positiv reise

MPI etterstreber å ha reservedeler tilgjengelige i områder de har kunder.

– Oppetid betyr alt. Om en del ryker, skal kunden slippe å vente på forsendelse og fortolling. Så er det prispress i markedet, og vi må kompensere det med å effektivisere, mener Myrvåg.

Ifølge ham er det behov for mer konsolidering, både for havbruksnæringens leverandører og underleverandører.

– MPI har begynt på en positiv reise, avsluttet sjefen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.