NYHETER

Se alle artikler

Oppdrett kan bli en utfordring for verdensarvområde

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) raser mot fylkesrådets vedtak om å la Marine Harvest drive oppdrett i ett av landets åtte verdensarvområder.

Selskapet mener det er fullt mulig å ivareta både verdensarv og havbruk, melder NRK.

Nylig vedtok Nordland fylkesråd at Marine Harvest skal få drive med oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran i øykommunen Vega.

Vedtaket har vekket sterke reaksjoner hos folk og organisasjoner. UNESCO-kommisjonen i Norge mener vedtaket er en trussel mot et av de åtte verdensarvområdene i landet.

– Vi er svært overrasket over at de så tydelig utfordrer verdensarvstatusen til Vegaøyan. Det er ett av åtte verdensarvsteder i Norge, og det er helt opplagt at vedtaket som er gjort vil bli en utfordring for verdensarvstedet, sier Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen til NRK.

Marine Harvest selv mener de hele veien har hatt god dialog med kommunen og fagetatene, og at det helt siden 2002 har vært meningen at man skal kunne drive bærekraftig havbruk, samtidig som man ivaretar områdets spesielle vernestatus.