NYHETER

Se alle artikler

ILA-mistanke hos Blom i Øygarden

Mattilsynet melder om mistanke om ILA på lokaliteten Gardskråneset i Øygarden kommune utenfor Bergen.

ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Lokaliteten tilhører Blom Fiskeoppdrett. Det var selskapet som varslet Mattilsynet om mistanke torsdag.

«Mistanken bygger på kliniske symptomer og positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant», skriver Mattilsynet.

Lokaliteten ligger i et kontrollområde etter et ILA-utbrudd på lokaliteten Storoksen i juni 2018.

IntraFish har foreløpig ikke fått tak i Blom for kommentarer.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Mistanke om ILA hos Lerøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Storoksen i Hjeltefjorden i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Lerøy Vest.