NYHETER

Se alle artikler

Tre nye ansatte i Norges Sjømatråd

Frank Isaksen, Jon Hallvard Oddstøl og Anna Reibo Jentoft starter i Sjømatrådet.

Sjømatrådet har ansatt tre nye medarbeidere. Frank Isaksen starter i stillingen som sjefsanalytiker, Jon Hallvard Oddstøl går inn i rollen som teamleder i markedsavdelingen og Anna Reibo Jentoft er ny prosjektmedarbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Frank Isaksen (44) er sertifisert finansanalytiker og har de siste årene drevet sin egen virksomhet Simulation Finance AS. Han har også lang erfaring som analytiker i banknæringen. Isaksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics. Nå flytter han hjem til Troms og Tromsø for å være med å styrke analysearbeidet i Norges sjømatråd.

Jon Hallvard Oddstøl (43) har de siste årene innehatt en rekke stillinger i Sparebanken Nord-Norge. Blant annet har han ledet markedsavdelingen og vært ansvarlig for koordinering av operative markedsuttak. I de to siste årene har Oddstøl vært prosjektleder for marked og digitalt salg.

Oddstøl er utdannet sivilmarkedsfører med mastergrad i markedsføringsledelse fra BI.

Anna Reibo Jentoft (31) har en fersk mastergrad i internasjonal fiskeriforvaltning og en bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked fra UIT Norges Arktiske Universitet. Reibo Jentoft har allsidig arbeidserfaring ved siden av studiene, blant annet fra mediebransjen.