NYHETER

Se alle artikler

Nytt avslag om utviklingstillatelser

Northern Lights Salmon har fått avslag på søknad om tre utviklingstillatelser til utvikling av konseptet "OptiFarm".

OptiFarm presenterer en løsning for oppgradering av eksisterende akvakulturanlegg, som skal gi reduksjon av lakselus og vesentlig høyere tilvekst. OptiFarm består av tre hovedkomponenter, en semi-lukket fleksibel kvartmerd, to lusefilterflåter og en elefantpumpe for intern flytting av fisk mellom merdene i anlegget.

I sin vurdering skriver Fiskeridirektoratet blant annet at "Det samlede konseptet vil, dersom det gjennomføres, kunne innebære enkelte forbedringer sammenlignet med allment tilgjengelig teknologi. Forbedringene må imidlertid sees som en naturlig videreføring av eksisterende teknologi."

Etter en helhetlig vurdering har Fiskeridirektoratet kommet til at det samlede konseptet Optifarm ikke oppfyller vilkåret om "betydelig innovasjon".

IntraFishs oversikt over søknader og status på dem, finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Northern Lights Salmon søker tre utviklingstillatelser

Konseptet OptiFarm innebærer blant annet en tett duk. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner.