NYHETER

Se alle artikler

Overraskende lav vaksinering mot PD

I august fikk 43 millioner laks multivaksine, samme antall som i august 2017. Men PD-vaksineringen var overraskende lav.

Det skriver MSD Animal Health i en pressemelding.

Sommeren er høysesong for vaksinering. Forrige måned endte omtrent som august i fjor med 43,3 millioner vaksinerte fisk, en liten økning fra august 2017 da det gikk ut 42,5 millioner doser flerkomponentvaksiner til laks.

- Året 2018 ligger an til å gi en økning i antall vaksinerte fisk. Statistikken viser nesten 21 millioner flere solgte doser i de første åtte månedene i år enn i tilsvarende periode i 2017, kommenterer markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Færre har blitt vaksinert mot PD

I august i år ble det omsatt 15 millioner vaksinedoser mot Pancreas Disease (PD), en nedgang på 4 millioner doser sammenlignet med august 2017. Nedgangen for hele året er på 8,8 millioner vaksinedoser sammenlignet med samme periode i 2017.

- Reduksjonen i vaksinering mot PD er overraskende. Ser vi på utsettstatistikken til Fiskeridirektoratet ble det i PD-sykdommen sitt «hotspot»-område Hordaland og Sogn og Fjordane satt ut 5 millioner flere smolt fra januar til og med juli 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Utvider vi området til å også inkludere Rogaland og Agder, er det satt ut hele 6,8 millioner fisk i PD-endemiske områder enn i samme periode i fjor. Da burde man minst vært oppe på samme vaksineringsnivå som ifjor, sier Ingebjørg Sævareid.

Endemisk betyr at sykdommen er «hjemmehørende» i området.

- Når smolt sjøsettes i områder der det er fare for smitte, er det faglig riktig å sørge for at smolten er vaksinert. Vaksineringens viktigste funksjon er å styrke laksens immunforsvar slik at den klarer å motstå smitte bedre. Vår forskning viser at PD-vaksinering reduserer virusproduksjonen hos fisk, noe som bidrar til redusert spredning av PD-virus. Vi ser på gruppeimmunitet som en av de viktigste faktorene i kampen mot PD, forklarer Sævareid.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.