Er du interessert i denne saken?

Lusegrense–saken har vært to år på saksbehandlers skrivepult

Salmar og Cermaq har ennå ikke fått avklart hva som er lusegrensen på sine grønne konsesjoner, og får inntil saken er avgjort forholde seg til den alminnelige grensen på 0,5 lus.

Allerede abonnent? Logg inn her: