NYHETER

Se alle artikler

Mener Martinussen har opptrådt illojalt

Tidligere direktør i Norges sjømatrådet, Terje E. Martinussen, møter sin gamle arbeidsgiver i Nord-Troms tingrett neste uke.

NORGES SJØMATRÅD

  • … driver markedsføring av norsk sjømat, samt omdømmebygging
  • Rådet skal blant annet bidra til markedsinnsikt, markedsutvikling og beredskap
  • Er organisert som et statsaksjeselskap som eies av Nærings- og fiskeridepartementet
  • Har fiskeriutsendinger i 13 ulike land, og hovedkontor i Tromsø
  • Er finansiert av næringa sjøl gjennom en lovpålagt eksportavgift. Etter to nylige reduksjoner, er markedsavgiften på laks og ørret nå på 0,3 prosent av eksportverdien
  • Het tidligere «Eksportutvalget for fisk», skiftet navn til «Norges sjømatråd» i 2012. Populært kalt Sjømatrådet

Sjømatrådet mener deres tidligere direktør Terje E. Martinussen har opptrådt illojalt, uredelig og ført dem bak lyset. Selv har han gått til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver og krever dem for nesten to millioner kroner, skriver Nord24.

Torsdag og fredag neste uke møtes partene i Nord-Troms tingrett.

Martinussen var direktør i Sjømatrådet fra 2006 til 2016, men fortsatte i en seniorrådgiverstilling etter at stillingen som direktør utløp. I ett år hadde han permisjon med full lønn fra sjømatrådet for å studere spansk i Malaga, før han i fjor fikk ny jobb som instituttleder på Norges fiskerihøgskole.

Da han sluttet i sjømatrådet, ble partene enige om at han skulle kompenseres med 1,95 millioner kroner. Og det er disse pengene som er stridens kjerne, da Norges sjømatråd har nektet å utbetale dem.

Ifølge sjømatrådet tilbakeholdt Martinussen sentral informasjon da sluttavtalen ble inngått i fjor høst. Sjømatrådets advokat Hans Jørgen Bender viser til at Martinussen i forhandlingene om sluttavtale skal ha argumentert for at han måtte kompenseres godt fordi han hadde begrensede muligheter til å finne seg ny jobb. I samme perioden hadde han søkt på stillingen som instituttleder på NFH, men navnet hans var unntatt offentlighet i søkerlisten.

28. november i fjor vedtok fakultetsstyret å gi NFH-jobben til Martinussen. Dagen etter signerte han avtalen som skulle sikre ham 1,95 millioner kroner, heter det i sluttinnlegget fra sjømatrådet.

Med det førte han dem bak lyset, mener selskapets advokat.

Sjømatrådets styreleder, Marianne Elisabeth Johnsen, sier til Nord24 at et enstemmig og samlet styre i sjømatrådet har forsøkt å komme til enighet med Martinussen gjennom forhandlinger, rettsmekling og forlik i saken.

- Når vi da ikke har lyktes med dette, er det opp til domstolen å vurdere de rettslige spørsmålene, sier hun.

Martinussen mener på sin side at han ikke har gjort noe galt. Han har ikke opptrådt i strid med lojalitetsplikten og sluttavtalen er bindende, kommenterer hans advokat Espen Johannessen.

Han viser til at Martinussen ga avkall på livsvarig AFP til en verdi av cirka 1,1 millioner kroner etter sjømatrådets egne beregninger, samt seks måneders oppsigelsestid med lønn og feriepenger, da han inngikk avtalen.