NYHETER

Se alle artikler

Villaks-forkjemper dømt til å betale bot og saksomkostninger

Den svenske villaksforkjemperen Mikael Frödin er dømt til 12.000 kroner i bot etter at han filmet syk oppdrettslaks hos Grieg Seafood i Altafjorden. Han må også betale saksomkostninger på 3.000 kroner.

«Det er ikke tvilsomt for retten at det er den miljøpolitiske debatten som er tiltaltes primære hensikt ved handlingen – et slags PR-stunt», heter det i dommen ifølge NRK.

Retten mener Frödin kunne skaffet dokumentasjon om oppdrettslaks på lovlig vis, men det er han fortsatt uenig i etter at dommen har falt.

Det var i juli i fjor at Frödin svømte bort til laksemerdene for å filme. Han hevder at hensikten var å bevise at oppdrettsnæringa skader miljøet og plager fisken.