NYHETER

Se alle artikler

Opplevde fragattforlis ved oppdrettsanlegg i 1994

24. januar 1994 forliste fregatten «KNM Oslo» like ved to oppdrettsanlegg som tilhørte Stolt Seafarm. Knut Senstad var den gang matfiskansvarlig for selskapet i Hordaland, og mener oppdretterne snarest må sikre seg prøver av fisken og overvåke om det blir endringer.

Oppdrettere i beredskap etter fregattforlis

Les mer

– Vi hadde to ørretanlegg ved Bakkasund, rundt 500 meter fra der fregatten ble kjørt opp etter at den hadde kollidert og begynt å ta inn vann ved Marsteinen, forteller Senstad til IntraFish.

Han har holdt på med fiskeoppdrett i 37 år og jobber i dag i konsulentselskapet Inventura som blant annet jobber med luseproblematikk.

– Det vi umiddelbart gjorde var å ta levende fisk ut av merden, kakket dem på merdkanten, og frøs ned for å ha et nullpunkt å sammenligne endringer med. Vi slaktet også litt fisk og satte på kjølelager, og tok prøver for å ha som referanse. Vi tok flere prøver i de påfølgende dagene for å sjekke om fisken tok skade. Det kom masse marin diesel inn anlegget og det luktet helt forferdelig, forteller han om det som skjedde i januar for snart 25 år siden.

– Vi sluttet å fôre fisken noen dager, og hadde ingen dødelighet eller skavanker ellers som følge av utslippene, forteller han.

Etter omtrent en uke startet de normal drift på anleggene igjen.

– For oss gikk det bra. Men jeg husker det ble enorme ekstrakostnader. Men de fikk vi dekket fullt ut av statsadvokaten, forteller Senstad.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.