NYHETER

Se alle artikler

HI tar prøver av oppdrettsfisk etter fregatthavari

Forskere har kartlagt spredning av eventuelle utslipp etter at «KNM Helge Ingstad» havarerte torsdag og tatt prøver fra syv oppdrettsanlegg.

IntraFish meldte i går at oppdrettere er i beredskap og holder seg oppdatert om utslipp fra fregatten «KNM Helge Ingstad», som kolliderte med tankskipet «Sola TS» nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland torsdag morgen.

Ifølge Havforskningsinstituttet har forskere nå kartlagt spredning av eventuelle utslipp og skal analysere prøver av fisk fra oppdrettsanlegg i området.

Oppdrettere i beredskap etter fregattforlis

Les mer

Kystverket leder operasjonen ved vraket, mens Havforskningsinstituttet er en del av den rådgivende gruppen knyttet til denne hendelsen.

– Utslippet etter denne hendelsen ser ut til å være avgrenset per nå, sier forskningssjef for miljøkjemi ved HI, Jarle Klungsøyr.

Basert på modeller av drivbaner, har HI tatt ut prøver fra syv oppdrettsanlegg i nærområdet. 140 oppdrettslaks blir levert til instituttet for analyse.

Opplevde fragattforlis ved oppdrettsanlegg i 1994

Les mer

– Vi skal undersøke om laksen er blitt forurenset av utslipp fra det havarerte fartøyet, forteller Klungsøyr.

– Vi måler innhold av flyktige, aromatiske oljekomponenter. Ut fra dette kan vi si om fisken har vært eksponert for forurensning, og eventuelt om kvaliteten er blitt forringet.