NYHETER

Se alle artikler

Ny Sintef-rapport spår stor havbruksvekst i nord

En ny Sintef-rapport slår fast at antall ansatte i fiskeri og havbruksnæringen i Nord-Norge kan øke voldsomt. Også verdien vil skyte i været, tror forskerne.

Sintef presenterte i dag en ny analyse om de marine næringenes muligheter i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark), og mens det i dag arbeider 7500 mennesker i fiskeri og havbruk er spådommen at dette kan øke til 11.400 om 20 år. Det er spesielt i havbruksnæringen veksten vil komme, anslår forskerne.

Verdivekst

Verdiskapingen i havbruksnæringen i Nord-Norge var på 13.2 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 42 prosent av den totale verdiskapingen i næringen på 31.2 milliarder kroner. Forskerne tror Nord-Norges andel av verdiskapingen vil skyte i været til 21,3 milliarder kroner.

For fiskerinæringen er utviklingen langt mer moderat. I dag er verdiskapingen på 5,9 milliarder kroner fra fisker, og går alt som en ønsker kan tallet komme opp i 8,7 milliarder om 20 år.

Fremtidig verdipotensial i fiskerinæringen i Nord-Norge forventes dermed å skje gjennom marginal volumøkning og betydelig verdiøkning gjennom økt etterspørsel. Potensiell økning i landet volum antas i studien å skje gjennom økt utnyttelse av restråstoffet som oppstår til havs, forflytting av kommersielle bestander nordover grunnet økt sjøtemperatur og landing av en større andel av volumet som fangstes utenfor landsdelen.

Størst tro på olje og gass

Mulighetsstudien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, maritim, samt olje og gass, samtidig som mer umodne næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye marine arter representerer muligheter for økt næringsaktivitet i Nord-Norge.

Den nordnorske sokkelen kan øke sin andel av Norges produksjonsvolum fra dagens 8,5 prosent til 35 prosent i 2040 under forutsetning av åpning av nye letearealer nær avgrensningslinjen mot Russland.

Forskerne tror dermed at andelen personer som arbeider innen olje og gass i nord vil gå fra dagens 16,300 mennesker til 114.000 om 20 år. Verdiskapingen vil gå fra 40 milliarder til 150 milliarder i samme periode.