NYHETER

Se alle artikler

Lerøy Midt vedtar ikke forelegg i lusesak – nå blir det rettssak

Lerøy Midt har i dag mottatt et forelegg fra Trøndelag politidistrikt på 4 millioner kroner for brudd på dyrevelferdsloven og matloven i 2016 ved selskapets oppdrettslokalitet, Langskjæra, utenfor Frøya.

Støttar sine tilsette på Langskjæra

Les mer

Lerøy Midt får halvert MTB "inntil de kan vise til forsvarlig drift"

Les mer

Mattilsynet: - Har ikkje noko å beklage

Les mer

Lerøy Midt: - Betydelige misforståelser, feil og mangler

Les mer

Mattilsynet: Lerøy Midts luserapporter kan ikke forklares

Les mer

– Lerøy Midt erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til at selskapet har brutt de aktuelle lover. Lerøy Midt har fulgt plan for forebygging og bekjempelse av lakselus, for 2016, som Mattilsynet ikke hadde merknader til da de mottok denne så tidlig som september 2015. Mattilsynets anmeldelse av selskapet er ikke i samsvar med tilsynets egen opprinnelige skriftlige uttalelse om at de var tilfreds med Lerøy Midt sin håndtering av situasjonen sommeren 2016, sitat: «Mattilsynet vurderer at utslaktingen i dette tilfelle gikk så raskt som mulig», skriver Lerøy Midt i en pressemelding.

Lerøy Midt vedtar ikke forelegget og selskapet skriver at de ser frem til å få belyst alle sider av saken gjennom domstolsbehandling.

– Dette gjelder også Mattilsynets begrunnelse for den plutselige holdningsendringen som fant sted i november 2016. Mattilsynets fremferd gjorde at det ble stilt spørsmål ved habiliteten i Mattilsynet, dette medførte naturlig nok at saken ble flyttet internt i Mattilsynet, skriver de.

– Selskapet vil særlig påpeke at vi er tilfreds med at påtalemyndigheten ikke har funnet grunnlag for å holde noen av våre ansatte eller tillitsvalgte personlig ansvarlig, og således har avvist Mattilsynets uberettigede anmeldelse av ansatte og tillitsvalgte. Belastningen for de av våre medarbeidere og tillitsvalgte som har vært anmeldt har vært urimelig stor, og det er derfor svært gledelig at den uberettigede anmeldelsen ble henlagt av politiet, skriver selskapet i pressemeldingen.

Selskapet mener selv de besitter betydelig kunnskap om hvorledes slike ekstraordinære situasjoner skal håndteres.

– Vi er trygg på at selskapet har utført de tiltak som var mulig og i overensstemmelse med regelverket, avslutter de pressemeldingen.

Tidligere i høst ble Måsøval Fiskeoppdrett ilagt en bot på 5 millioner kroner for tilsvarende forhold. Heller ikke Måsøval vedtok boten.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.