NYHETER

Se alle artikler

Ett område rødt i løypemelding om trafikklyssystemet

Ett område er rødt, og fire områder er gule i den nye rapporten fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på villfisk.

Det området som er rødt, og dermed kan få nedtrekk av MTB, er produksjonsområde 3 som går fra Karmøy til Sotra. Område 4 (Nordhordaland - Stadt), som var rødt forrige gang, har nå blitt gul. Område 2 (Ryfylke) har gått fra grønn til gul, mens område 7 (Nord-Trøndelag - Bindal) også har gått samme vei.

Rapporten kan du laste ned her

«Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks», heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Det er tegn til at utviklingen går riktig vei. Mye tyder på at innsatsen oppdretterne gjør for å redusere luseproblemet virker. I tillegg hadde vi en kald vinter, som kan ha ført til mindre lakselus. Men vi har uansett en lang vei å gå, og her må oppdretterne bare fortsette å jobbe målrettet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.

Neste år kommer det en ny vurdering, hvor lusesituasjonen i 2018 og 2019 ses i sammenheng. Begge rapportene vil være viktige ved neste fargelegging.

Oppsummert er områdene nå foreløpig slik:

Lav risiko (grønt lys, MTB-vekst):

 • Svenskegrensa til Jæren (område 1)
 • Nordmøre – Sør-Trøndelag (område 6)
 • Helgeland – Bodø (område 8)
 • Vestfjorden og Vesterålen (område 9)
 • Andøya – Senja (område 10)
 • Kvaløya – Loppa (område 11)
 • Vest-Finnmark (område 12)
 • Øst-Finnmark (område 13)

Moderat risiko (gult lys, uendret):

 • Ryfylke (område 2),
 • Nordhordland til Stadt (område 4),
 • Stadt til Hustadvika (område 5)
 • Nord-Trøndelag med Bindal (område 7)

Høy risiko (rødt lys, MTB-reduksjon):

 • Karmøy-Sotra (område 3)

Gjennomgang i Bergen

Havforskningsinstituttet inviterer til et åpent dialogmøte med presentasjon av rapportene tirsdag 11. desember i Bergen, nærmere bestemt i VilVite-senteret. Møtet varer i to timer.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.