Er du interessert i denne saken?

Ber direktoratet vurdere konsekvensen av å øke grensen til 1 km for badebehandling i merd

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) åpner for å doble minimumsavstanden for lakselusbehandling i merd til nærmeste gytefelt og gyteområder.

Allerede abonnent? Logg inn her: