NYHETER

Se alle artikler

Mistenker Marine Harvest etter funn av millioner av små plastbiter

Flere steder i Vindafjorden i Rogaland er det funnet små plastbiter flytende i fjæra. Marine Harvest blir pekt ut som en mulig synder.

– Ved første øyekast er det ikke så veldig tydelig, men når en først har oppdaget de små runde plastringene, oppdager man at de er over alt i strandsonen i Sandeid, sier avdelingsleder for teknisk drift i Vindafjord, Marit Øverland Ilstad til NRK.

Hun mener det trolig er snakk om millioner av plastringer. Plasten det dreier seg om, er såkalte biofilmbærere. Disse blir brukt i biologiske renseanlegg. De små plastringene er omtrent en centimeter i diameter, og ligger tett i tett på strendene i Vindafjord.

Plastbitene blir brukt i store vann- og avløpsanlegg. Undersøkelsene til fylkesmannen viser at ingen lokale vannverk bruker denne plasten. Også oppdrettsnæringen bruker dem, og det gjør Marine Harvest. De har tre settefiskanlegg i indre Ryfylke og i Vindafjord. Et av anleggene, Vågafossen settefiskanlegg, bruker denne plasten.

– Vi har gått gjennom hele anlegget vårt på Vågafossen for å se om det er noen mulighet for at dette kan ha lekket ut av selve systemet. Det er det for tidlig å si, men dersom vårt anlegg er kilden til dette utslippet, ser vi svært alvorlig på det, og vil rydde opp og få fjernet avfallet., sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland til NRK.