NYHETER

Se alle artikler

Familie-protest mot navneendring til Mowi

Med sin ene av 516 millioner aksjer i Marine Harvest protesterte etterkommere av laksepionér Thor Mowinckel mot at konsernet skifter navn til Mowi.

Det ble tirsdag 4. desember avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bergen. På dagsordenen sto navneendring av konsernet fra Marine Harvest til Mowi. Nøyaktig 99,99 prosent av de avgitte stemmene støttet endringsforslaget. Til sammen 0,01 prosent stemte mot (det vil si drøyt 25.000 aksjer).

– Jeg har én aksje i Marine Harvest og den har jeg i dag brukt på å si meg uenig i navneskiftet. Det er ingenting vi rettslig sett kan gjøre. Men det vi synes er viktig er at vår del av familien sier veldig klart fra om at vi er uenig i den form som Marine Harvest og de fleste andre oppdrettere driver, sier Frederik W. Mowinckel til Dagens Næringsliv.

Han mener det blir helt feil at Mowi-navnet skal assosieres med "måten bransjen forurenser naturen, villaksens habitat, økosystemer og truer framtida for kommende generasjoner".

Han uttaler seg på vegne av en rekke medlemmer av Mowinckel-familien, deriblant enke, søster og datter til oppdrettspioneren som sammen med sin far grunnla oppdrettsselskapet i 1971, Thor Mowinckel.