NYHETER

Se alle artikler

Direktoratet sier nei til DigiFarm

Fiskeridirektoratet har avslått Mohn Drilling sin søknad om utviklingstillatelser.

Selskapet søkte om 6 utviklingstillatelser til konseptet "DigiFarm".

Mohn Drilling beskriver DigiFarm som et konsept for mer autonom drift av akvakulturanlegg. Det fremgår av søknaden at en målsetning for konseptet er å «utvikle en ny og enklere måte å drive oppdrett på med svært høy presisjon, som gir vesentlig bedre fiskevelferd, HMS og redusert rømningsfare gjennom et delvis autonomt, semilukket merdsystem».

Sentrale prosesser som fôring, etterfylling av fôr, overvåking av fiskevelferd, notvask og notinspeksjon være autonome.

Fiskeridirektoratet mener at konseptet DigiFarm innebærer forbedret produksjonsteknologi i form av automatisert fôringsanlegg og oppsamling av slam, fôr og dødfisk.

Fiskeridirektoratet påpeker imidlertid at vilkåret om «betydelig innovasjon» innebærer en høy terskel, og at ikke enhver forbedring vil innebære «betydelig innovasjon». Etter en helhetsvurdering er det Fiskeridirektoratets vurdering at konseptet DigiFarm samlet sett ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.