NYHETER

Se alle artikler

Grieg Seafood kjøper fire hybridanlegg til fôrflåtene

Har tro på hybrid fremdrift som et alternativ til landstrøm.

De fire anleggene leveres av Fjord Maritime i Bergen, og skal redusere gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

– Med dette valget ønsker Grieg Seafood Finnmark å redusere våre lokale utslipp i tråd med våre bærekraftsmål. Dette er et av flere konkrete tiltak vi nå går i gang med for å redusere våre fotavtrykk, sier Jostein Iversen, teknisk koordinator i Grieg Seafood Finnmark i en pressemelding.

– Som et alternativ til landstrøm er hybrid flåtedrift noe vi har stor tro på, fortsetter Iversen.

Fjord Hybrid kan monteres i selve flåten, eller leveres i en container som plasseres om bord.

– Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt system, til et helautomatisert system hvor man alltid har strøm på flåten, sier Øyvind Bakke, markedsansvarlig i Fjord Maritime i meldingen.

Partene går ikke ut med verdien på kontrakten. Akva Group leverte i fjor flere hybride fôrflåter.