NYHETER

Se alle artikler

Sink og omega-3 kan gjøre laksens skinn mer robust

Fisken som fikk fått økte doser av omega-3 og sink taklet overføringen til sjøvann bedre.

Det viser et forskningsprosjekt Nofima har gjennomført. Her fikk grupper av laks fôr med ulike nivåer av sink og omega-3.

Laksen ble fulgt gjennom smoltifisering i ferskvann, overføring til saltvann og ti uker i saltvann.

Forskjell da fisken ble utfordret

Fisken som fikk økte doser av omega-3 og sink taklet overføringen til sjøvann bedre, viste forsøket. Høye nivåer av marint omega-3 styrket lagene i underhuden, gjennom tykkere bindevev og fettlag, og høye nivåer av sink påvirket de ytterste lagene ved at det aller ytterste cellelaget ble jevnere og inneholdt flere slimproduserende celler.

– I forsøket så vi at det var vanskelig å påvise forandringer i fisken når omgivelsene var stabile, men da vi utfordret fisken i form av saltvannseksponering eller sår, kunne vi tydelig se at sink- og omega-3-nivåene i fôret har stor betydning for skinnhelsen til fisken, sier forsker i fiskehelse, Elisabeth Ytteborg i meldingen.

Preppet med sink

Hun mener man bør se på mulighetene for å sjonglere mer med nivået av sink og omega-3 i fôr over tid:

– Før laksen skal settes ut i sjøen hadde den hatt godt av å bli preppet med sink og omega-3, sier hun.

- Det samme kan gjelde før den skal behandles mot for eksempel lus, ved overgang til kaldt vann eller ved tilsvarende tøffe perioder, som man vet kan være utfordrende for skinnhelsen, fortsetter Ytterborg.

Mer enn regelverket

Laksen som ble testet fikk mellom 100 og 300 mg sink og 0,5 og 2 gram omega3-fettsyrer per kilo fôr.

I dagens EU-regelverk er det ikke tillatt å tilsette mer enn 180 mg sink per kilo fôr, ettersom rundt 60 prosent av sinken i fôret ikke tas opp av fisken og sink er giftig for miljøet i store doser. Nofima vil forske videre på hvordan laksen kan utnytte sink mer effektivt.