NYHETER

Se alle artikler

Nytt PD–tilfelle i Sognefjorden

Det er påvist PD type SAV2 på Osland Havbruk sin lokalitet Torvund i Sognefjorden, melder Mattilsynet onsdag.

Fakta pankreassykdom (PD)

  • PD forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus og er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag.
  • Det er per i dag seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV)
  • Sykdommen har en typisk smittsom opptreden med spredning innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk. Fiskegrupper kan imidlertid være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd
  • De fleste utbrudd blir diagnostisert i perioden mai til oktober, men sykdommen blir påvist hele året. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy
  • Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2–3 uker før den begynner å dø.
  • Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd. Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Kilde: Veterinærinstituttet

Prøvene hvor det ble påvist ble tatt i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før avlusing i januar.

For noen uker siden meldte Mattilsynet om PD variant SAV2 hos Mowi, på lokaliteten Hjartholm.

Alvorlig

Det er dermed påvist to tilfeller SAV2 i samme område, noe Mattilsynet ser alvorlig på. De oppretter kontrollområde rundt de to lokalitetene. Mattilsynet skriver at det er «et område med stor oppdrettsaktivitet».

«Mattilsynet ser alvorlig på funnene fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som vi ikke ønsker skal spres sør for Stadt», heter det i meldingen.