Visningstillatelse er en ordning som gir gratis, tidsbegrensede tillatelser for å «bedre kunnskapen om akvakultur for publikum». Ordningen er populær, og har tiltrukket seg en rekke søkere de seneste