NYHETER

Se alle artikler

Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner til staten

Dersom oppdrettsselskaper betaler en særskatt tilsvarende det vannkraftverk gjør, kan det gi staten opp mot 7 milliarder kroner mer å rutte med i året.

Det skriver NTB i dag i en artikkel publisert på hegnar.no.

– Grunnrenten i havbruk har de siste tre årene ligget på rundt 20 milliarder kroner per år. Det er noe av dette myndighetene kan trekke inn med en grunnrenteskatt, sier professor Mads Greaker ved Oslo Met til NTB.

Han har regnet på hvor stor den ekstra avkastningen er, basert på SSBs økonomiske tall for havbruksnæringen. Men han vil overfor NTB ikke anslå hvor store inntekter det offentlige kan få ved innføring av en særskatt og viser til at det kommer an på innretningen.

Men i en rapport om grunnrenteskatt som Sjømat Norge bestilte fra Vista Analyse i fjor, hvor oppdrettsnæringen sammenlignes med vannkraft, har NTB likevel regnet seg frem til et tall for potensiell lakseskatt til staten. I rapporten blir det brukt en skattesats på 34,3 prosent, på beregninger av hva en særskatt vil bety for oppdrettsselskapene.

Dersom man legger nettopp denne skattesatsen og professor Greakers beregning av grunnrenten til grunn, vil det bety 6,86 milliarder kroner i skatteinntekter til staten.