NYHETER

Se alle artikler

Høyres landsmøte stemte nei til lakseskatt

Etter en langvarig debatt endte Høyres landsmøte opp med å vedta at de ikke ønsker noen særskatter på havbruk og fiskeri.

I grove trekk var representanter fra Vestlandet, Trøndelag og Nord–Norge mot lakseskatt, mens representanter fra Innlandet og Oslo ville vente til utredningen om skatten er ferdig før de tar stilling til spørsmålet.

Med stort flertall stemte landsmøtet nei, rett før klokken 21 fredag kveld.

Det var Trøndelag Høyre som hadde foreslått at «det innføres ingen særskatter på havbruk og fiskeri», mot redaksjonskomiteen anbefaling.

Jobber er viktig

Under en innledning til debatten, var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tydelig på at Høyre skal være et næringsvennlig parti.

– Det aller viktigste for at det skal bo folk over hele landet, er jobber, sa han, og fortsatte:

– Kjernen i Høyres distriktspolitikk er næringsutvikling, næringsutvikling, næringsutvikling og massiv samferdselssatsing på toppen.

Næringsministeren poengterte at det ikke er negativt å tjene penger.

– Til våre venner på venstresiden vil jeg gjerne si: Husk at alternativet til overskudd faktisk er mye verre. Det er å gå på underskudd. Og bedrifter som går med underskudd kan på sikt ikke opprettholde arbeidsplasser eller skape nye. De legges ned, sa han.

Høyres landsmøte

  • Fredag 15. mars – søndag 17. mars avholder Høyre sitt landsmøte på Gardermoen
  • På programmet står blant annet ressursrenteskatt på havbruk, nytt prinsipprogram, velferd i kommunen og utenrikspolitikk
  • Fiskeribladet er til stede og dekker møtet

Mange talte mot skatt

Under debatten var det flere som fra talerstolen tok til ordet mot den foreslåtte skatten. Så vidt Fiskeribladet kunne observere, var det kun et par–tre som talte for skatten eller et utsatt vedtak.

Stortingsrepresentant Kårstein Løvås var blant dem som talte mot lakseskatt.

– Folk er den nye oljen, sa han.

Vestland Høyre har tidligere sagt nei til den foreslåtte skatten. Ole Ueland, fylkesordførerkandidat i Rogaland forklarte hvorfor.

– Havbruk og fiskeri skaper arbeidsplasser over hele landet. Det må fortsette. Rogaland Høyre ønsker derfor ikke at det innføres en grunnrenteskatt.

– La laksen leve

Tom Georg Indrevik, leder av Vestland Høyre, holdt et meget engasjert innlegg mot den foreslåtte lakseskatten. På scenen hadde han tatt med seg hovedpersonen selv, en laks.

– Vi trenger ingen ny beskatning av laksenæringen. Det kan ikke være slik at dersom en næring går godt noen år, skal vi beskatte den. I alle fall ikke i Høyre, sa Indrevik.

Han fortalte om alle verdiene og arbeidsplassene lille Telavåg Lakseoppdrett skapte i Fjell kommune.

– La laksen leve – spis mer laks, avsluttet han sitt innlegg med. Indrevik fikk stor applaus fra salen.

– Viktig for bosetning

Henrik Kierulf fra Trøndelag Høyre brukte hele sitt innlegg på landsmøtet til å snakke mot lakseskatten.

– Havbruksnæringen er avgjørende for sysselsetting og verdiskapning mange steder langs kysten vår, og dermed også grunnlaget for å bo og leve, sa Kierulf.

Kierulf mener at Høyres politikk skal sørge for at næringen skal vokse.

– Det gjør vi ikke ved å innføre særskatter. (..) Høyres mål må være å skatte mer, fremfor å skatte mer. Derfor håper jeg at vi sier nei til grunnrentebeskatning av havbruk og fiskeri.

– Vent på utredningen

Grete Horntvedt, leder av Oslo Senior Høyre, oppfordret til å stemme nei til forslaget om å si nei til havbruksskatt.

– Det det rettferdig at vi sier ikke sier nei til ressursrenteskatt på havbruk før utvalgets utvalg er ferdig, sa hun.

Hun trakk paralleller til oljenæringen, og hvor mye velferd vi har fått fra oljeskatten.

– Det handler om ressursrenteskatt på felles goder. Høyre er næringsvennlige, men vi skal ikke la oss styre av næringsorganisasjonene, sa Horntvedt.

– La oss vente til utredningen før vi tar stilling til dette – generasjonen som kommer etter oss fortjener det. Mitt hjerte banker ikke for grunnrentebeskatning, men for generasjonen som kommer etter oss, sa Horntvedt.

c4aecd4983ea091dd0fa4d4eed701d87 Drøyt 400 delegater har stemmerett under Høyres landsmøte. Foto: Anders Furuset

Vil ha kunnskapsbasert vedtak

Også Hanne Alstrup Velure, ordførerkandidat i Lesja, ba om at en ventet med å avfeie forslaget om lakseskatt.

– Vi må se konsekvensene både for økonomien, lokalsamfunnene og naturen. (..) Vi må vite hva vi stemmer over, og ha et kunnskapsbaserte vedtak, sa hun.

– Det er tilfeldig hvilke ressurser som beskattes, og hvordan. Jeg mener at vi skal ha en resultatavhengig beskatning av næring, fortsatte Velure.

Hun vil vente på utredningen.

– Når den er klar kan det godt hende at vi sier nei til grunnrenteskatt, men skal vi ha en grønn omlegging, må vi også ha en grønn skatteordning.

Også Anne Christine Kropelien fra Oslo Høyre oppfordret med å vente på utredningen før en avviser grunnrenteskatten.

IntraFish skrev 27. februar at statsminister Erna Solberg oppfordret alle til å vente med å avvise forslaget om lakseskatt før utredningen er klar.

Utredning klar innen 1. november – Frp med landsmøte i mai

Finansdepartementet foreslo i 2018 at det skal innføres en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Regjeringen har satt ned et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit–Moe som utreder saken. Utvalget skal komme med sin innstilling senest 1. november i år.

Forrige helg hadde Venstre landsmøte. Der ble det vedtatt at partiet skal «være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk».

I Frp har noen fylkeslag, blant annet Nordland Frp, sagt nei til den foreslåtte skatten. Partiet har landsmøte første helgen i mai.

657400bde19b8968e886df030d6efd16 Votering under Høyres landsmøte Foto: Anders Furuset

Fiskeribladets journalist var frem til årsskiftet medlem i Moss Høyre (Østfold). Han var ikke aktiv, og hadde ikke vært på noe møte eller arrangement i lokallaget på nær to år.