NYHETER

Se alle artikler

ILA-mistanke hos Mowi i Møre og Romsdal

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Aukrasanden i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

– Lokaliteten drives av Mowi Norway. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet i en melding.

Mowi varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på Aukrasanden 15. april 2019. Grunnlaget for mistanken ved Aukrasanden er påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks i anlegget. Nye verifiserende prøveuttak ble foretatt 16. april.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom diagnosen blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom ILA-diagnosen stadfestes, vil det innen kort tid etableres et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkningssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.