NYHETER

Se alle artikler

Minst 15 anlegg får vekst på unntaksregel

Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett i Nordland er blant selskapene som får mulighet til å søke om vekst uavhengig av fargen på produksjonsområdet de ligger i.

Det viser en foreløpig oversikt fra Mattilsynet, publisert onsdag.

Mattilsynet har fortsatt mange søknader som ikke er behandlet ennå – kun 21 av 50 søknader er ferdigbehandlet.

Seks avslag

Seks fikk altså avslag. Dette er blant annet lokaliteter tilhørende Alsaker Fjordbruk, Emilsen Fisk og Marø Havbruk.

De resterende 39 søknadene blir ferdigbehandlet rundt 1. juni, opplyser Mattilsynet.

Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.

Oversikt over søknader og vedtak finner du HER