NYHETER

Se alle artikler

Algeoppblomstringen er ikke over

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.

Oppblomstringen er ikke over, melder direktoratet onsdag. Tirsdag meldte direktoratet om 10.000 tonn død fisk.

Fiskeridirektoratet går ennå ikke ut med informasjon om totalt antall fisk, hovedsakelig av to grunner; alle oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo, opplyses det i meldingen onsdag.

Alle er i beredskap

Dødeligheten i indre Ofotfjorden er stoppet opp, fordi det nesten ikke er fisk igjen. Dødeligheten har akkurat nå bremset opp i midtre deler. I ytre deler er det stor dødelighet. Prognosen viser fortsatt utgående strøm fra Ofotfjorden det kommende døgnet, ifølge meldingen.

I Troms meldes det om rolige forhold. Oppdretterne rydder i merdene og noen har startet foring. Alle er likevel i beredskap fordi algene kan blomstre opp igjen, og det er viktig å være oppmerksom på mulig spredning nordover langs Tjeldundet, ifølge direktoratet.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er i dialog om det er mulig å forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet, blant annet ved hjelp av satellittbilder og utvidet prøvetaking.

9 selskaper rammet til nå

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i Nordland etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.

Selskapene som er rammet i Nordland er Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood og Mortenlaks. I Troms er Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks de rammede.

Tapene fordeler seg så langt med 4800 tonn i Nordland og 6800 tonn i Troms.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Scanbio har satt alle mann til pumpene for å hente død laks

Scanbio, som lever av prosessering av dødfisk og avskjær for fiskeri– og havbruksnæringen, har ekstremt travle dager.