NYHETER

Se alle artikler

Fare for smoltmangel

På kort sikt kan det by på utfordringer for selskaper som vil erstatte algedød laks med ny smolt.

Analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse sier til IntraFish at bildet er sammensatt.

- Situasjonen på algefronten er fortsatt uavklart. Likeledes er det ikke klart hva aktørene ønsker å gjøre. Noen avventer nå å sette ut smolt som de hadde planlagt å sjøsette i mai eller juni. Noen vil kanskje avvente enda lenger til risikobildet for algetetthet er bedre avklart. Noen må kanskje vurdere alternative lokaliteter for å kunne komme i gang med ny smolt. Smoltproduksjonen er hovedsakelig ikke lagt opp til salg på spotmarkedet, og en betydelig andel er produsert internt ved grupperingene som har matfiskproduksjon. Det er for tidlig å konkludere med omfanget av både algedød og etterspørsel etter ny smolt, sier han.

- Men er der ikke tilgjengelig ny smolt for utsett nå i juni?

- Nei, jeg tror tilbudet er meget begrenset.

- Men mai er jo måneden for stort utsett?

- Smolt settes nå ut hele året. Det er ikke bare å ringe en smoltprodusent å bestille varen omgående. Det er lagt langsiktige planer for smoltleveranser. Det tar jo pluss-minus ett år å produsere en smolt. Slikt blir avtalt i lang tid på forhand. Mange forhold spiller inn, for eksempel tilgjengelighet på lokaliteter, koordinerte utsett-tidspunkt og brakkleggingsperioder i soner. Men der fins nok en viss fleksibilitet for omdisponering, men bufferen er marginal. Jeg vil som sagt tro at tilbudet for omgående tilleggsleveranser er begrenset, sier analysesjefen i Kontali.

Fremdeles i omløp

- Algen er fremdeles i omløp i fjordsystemene, men det er ikke registrert ny dødelighet. På enkelte lokaliteter er der registrert dødelighet, kanskje på grunn av seinskader. Men det er få fisker som dør. Det later til at dødeligheten nå er stoppet opp, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet i Nordland til IntraFish.

- Må lokalitetene brakklegges før selskapene kan sette ut ny smolt?

- Eventuelle tiltak skal vi diskutere med andre sektormyndigheter. Det er jo noe slakteklar fisk som er tatt ut. Mange har fisk som er planlagt satt ut i disse dager. Vi har ennå ikke mottatt beskjed om endringer i eksisterende driftsplaner.

- Så hva skjer videre?

- Den som visste det. Algeoppblomstringen krever fortløpende kontakt med oppdretterne og daglige møter med blant annet Havforskningsinstituttet. Møtene holdes inntil videre klokka 12 hver dag, og fiskeridir.no oppdateres med siste nytt i løpet av ettermiddagen. Det er viktig at oppdretterne varsler oss med én gang de registrerer økt dødelighet. Når situasjonen kommer under kontroll og algene forsvinner, skal vi gjennomføre en evaluering av situasjonen, sier Andersen.

Trist 17. mai

I år ble ikke 17. mai bare en gledens dag for oppdretterne i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Der ble det påvist algearten Chrysochromulina leadbeaterii.

- Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene, kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk, skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Siste oversikt fra direktoratet (som er fra søndag 26. mai) viser følgende tall:

  • Nordland: 6.400 tonn algedød laks. Det vil si rundt 3,7 millioner fiskeindivider.
  • I Nordland er nå 2,5 millioner fisk flyttet, og alle som har meldt flytting, er ferdige.
  • Troms: 6.800 tonn algedød laks. Det vil si rundt 4 millioner fiskeindivider.

I går mandag meldte Fiskeridirektoratet følgende: «I Troms har et forskningsteam jobbet seg fra indre deler av Balsfjorden og utover. De har registret Chrysochromulina i indre og midtre deler av fjorden. Algen er observert ved Vannøya. Teamet fortsetter videre til Lyngen. Prøver fra Balsfjorden viser veldig høy konsentrasjoner av algen, og videre utvikling er uforutsigbar.»

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.