NYHETER

Se alle artikler

Gratanglaks må trolig permittere

Gratanglaks mistet 1000 tonn laks i forbindelse med algeoppblomstringen. Nå er hjulene igang igjen, men Tore Lundberg spår permisjoner fremover.

– Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, skrev fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding forrige uke.

Fiskeribladet var på besøk hos oppdretter Tore Lundberg og Gratanglaks i juni. Da hadde selskapet permittert de fleste ansatte og produksjonen sto stille. Nå opplyser Lundberg at de er i gang igjen etter de store tapene for selskapet. Gratanglaks mistet over 1000 tonn laks.

Positive

– Vi er positive til at Nesvik har fulgt opp og gitt oss kompensasjon. Vi skulle gjerne sett at det var en større pakke, men alt i alt synes vi det er bra at fiskeriministeren har hjulpet oss og at saksbehandlingen har gått raskt, sier Tore Lundberg til Fiskeribladet tirsdag.

Han forteller at det er for tidlig å si når selskapet vil være tilbake til der de var før algeoppblomstringen, det er mange biologiske aspekter som må tas hensyn til.

– Vi må se på smoltmengde og andre biologiske aspekter før vi kan si noe om produksjonstiden. Heldigvis mistet vi ikke alt og vi mistet i forskjellige størrelser, slik at vi har litt vi kan kompensere med for å ta igjen produksjonstiden.

4c11cf7f92e5bc8e87f1315ecf09033d STILLE: Det var hverken ansatte på jobb eller laks i ventemerdene da Fiskeribladet besøkte Gratanglaks og Astafjord slakteri i juni. Foto: Frida Brembo-Egilsrud

Blir flere permitteringer

Da Fiskeribladet var på besøk i juni var over 40 ansatte permittert. Det var ikke aktivitet hverken på slakteriet eller kasseriet, og ansatte var bekymret for at de måtte finne seg andre jobber og i verste fall flytte fra bygda.

Til tross for kompensasjonen fra Nesvik ser ikke Lundberg noen anen utvei enn å permittere også i august.

– Vi prøver å finne annen aktivitet til de ansatte og sprer produksjonen i slakteriet. Det blir ikke effektiv produksjon, men vi har litt kvantum igjen som vi sprer utover for å holde folk i arbeid. Planen var å starte slakting 1. august, men på grunn av denne hendelsen blir oppstarten utsatt til nærmere 1. september. Vi vil muligens få en permittering også på nyåret, forteller Lundberg.

Føler det på kroppen

Ifølge Lundberg har de ansatte og ledelsen en god dialog og et godt samhold. Det er ingen ansatte som har sagt opp jobben for å finne seg noe annet.

– Vi gjør det vi kan. Det siste vi ønsker er å miste den fagkompetansen vi har på slakteriet i dag. Men det ser foreløpig ut som vi ikke mister den harde kjerne og det er godt.

– For selskapet er det et stort tap av inntekt, men de ansatte føler det på kroppen. For oss er det viktigste at vi kan tilby de ansatte arbeid, tilføyer Lundberg.

Får kompenserende mtb

Fiskeriminister Nesvik uttalte i pressemeldingen forrige uke at oppdrettere som er rammet av alger får muligheten til å ta igjen noe av tapet ved at de kan øke produksjonen over de neste fem årene gjennom fleksibel maksimalt tillat biomasse (mtb).

Oppdrettere kan søke dispensasjon fra kapasitetsbegrensningene på laksekonsesjonene, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen. Kort oppsummert vil dispensasjonene fra Fiskeridirektoratet innrettes som en fleksibel «kontoordning» med varighet på inntil 5 år.

Basert på dokumentert tap i tonn, og med utgangspunkt i en generelt bestemt kompensasjonsgrad, gis hver enkelt berørt oppdretter som får dispensasjon et «innskudd» på sin «kompensasjons MTB-konto». Den enkelte oppdretter kan gjøre «uttak» fra sin «konto» innenfor rammen av dispensasjonens maksimale lengde (5 år) slik det måtte passe den enkelte, i henhold til reviderte drifts- og slakteplaner. Kompensasjonsgraden settes til 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

Spent på detaljene

Lundberg sier at de foreløpig ikke vet noe mer enn det Nesvik har uttalt i pressemeldingen, og at han venter på flere detaljer.

– Vi har ikke detaljene. Vi er spent på å få vite alle detaljene rundt løftene. Det er et skritt frem og et godt bidrag, sier Lundberg.

d0fafe34f5910c5a95eb15438ee960a2 LAKSEDØD: Store mengder laks måtte fraktes opp av merdene for å unngå havari. Nå får oppdrettere kompensasjon i form av ulike tiltak fra myndighetene. Foto: Frida Brembo-Egilsrud

Negative ringvirkninger

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai og juni førte til at store mengder fisk gikk tapt. Dette gir store tap for oppdrettsnæringen, som i mange tilfeller vil gi negative ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det kan for eksempel påvirke lakseslakterier.

– Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som er blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, skrev fiskeriministeren i pressemeldingen. Samtidig gjorde han det klart ovenfor næringen at de ikke kan ta høyde for lignende ordninger i fremtiden.

Ikke tilsvarende ordninger

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at oppdretterne kan søke om dispensasjon, og det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

---

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra

Fiskeribladet.no