Det viser den månedlige statistikken fra Fiskeridirektoratet, publisert torsdag morgen. Målt i antall var det 364,6 millioner laks,