– Det ble tredje år på rad med økt vaksinering mot de vanligste laksesykdommene. Økningen var på 28,3 millioner doser sammenlignet med 2018, og på 53,2 millioner sammenlignet med 2017, sier Hilde Mosand, Nordisk markedssjef i MSD Animal Health i en vaksinekommentar.

Markedssjef i MSD Animal Health, Hilde Mosand, forteller at PD-vaksineringen økte litt i 2019. Foto: Anders Furuset

Tross den årlige økningen, minket antallet laks vaksinert i desember 2019 med 5,7 millioner, sammenlignet med året før.

– Juni, juli, oktober og november var månedene med høyest omsetning. I alle disse ble det solgt over 40 millioner vaksinedoser, sier Mosand.

PD–vaksineringen økte

I vaksinekommentaren fra MSD Animal Health kommer det frem at det ble omsatt PD-vaksiner for 131,4 millioner kroner i 2019. Dette er en økning på 2,3 millioner doser sammenlignet med 2018.

Vaksinestatistikk
  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq. Oppdatert november 2019.

2019 var dermed det fjerde året på rad med økning i PD-vaksinering.

– Dette er en meget positiv utvikling. Vaksiner er blant de aller viktigste verktøyene for å bekjempe sykdommer, og vi trenger at så mye fisk som mulig innenfor et område blir vaksinert for å oppnå flokkimmunitet, sier Mosand i vaksinekommentaren.

Ny forskrift fra Nærings- og fiskeridepartementet

PD er en kostbar sykdom som har spredt seg til nye områder år for år, ifølge meldingen. I 2020 kommer vaksinering mot PD til å bli brukt i enda større grad for å stoppe spredning.

Men også fordi Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har gjort det obligatorisk å vaksinere all matfisk og stamfisk mellom Taskeneset i sør, til Kvaløya i nord, fra 1. juli 2020.

– Det er solid faglig støtte for departementets beslutning. PD-vaksinering bidrar ikke bare til at færre fisk blir syk, vaksinering gjør også at virusutskillelsen fra rammede anlegg reduseres betydelig, sier Mosand.

Men det ser ikke ut til at kunngjøringen av det nye regelverket har rokket oppdretterne. I desember 2019 ble det omsatt 6,4 millioner doser PD-vaksine. Det er en nedgang på 0,7 millioner sammenlignet med desember 2018.

Hver måned leverer Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk) statistikk over legemidler solgt til sluttbrukere. Tallene baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.