Om lag 287.000 individer var atlantisk laks, mens knappe 2.000 av dem besto av regnbueørret. Fiskeridirektoratet opplyser om at de i 2019 mottok