(Oppdatert kl 18:13 med kommentarer fra selskapet samt nytt bilde)

Lerøy Midt merket den 233 kilo tunge makrellstørjen svømmende på rundt syv meters dybde på et fôringskamera i anlegget. Dykkere skal ha blitt tilkalt for å sjekke skadene på merden og bøte hullet i noten på en halvmeter.

Fiskeridirektoratets retningslinjer for fanging og avliving ble fulgt.

Lerøy Midt satt også ut gjenfangstgarn, men har så langt ikke meldt om rømming som følge av makrellstørjen.

Fisken i anlegget er laks på i underkant av ett kilo.

Kommer til å utføre kontrollfiske

Samfunnskontakt i Lerøy Krister Hoaas gjengir hendelsesforløpet i en e-post til IntraFish.

- En operatør på Lerøy Midt sitt tilvekstsenter på Hitra observerte en makrellstørje inne i en av merdene på lokalitet Kjørsvikgrunnen.

- Det ble umiddelbart satt i verk tiltak i henhold til beredskapsplanen med utsett av gjenfangstgarn og tilkalling av dykker.

Dialog skal ifølge Hoaas ha blitt opprettet med Fiskeridirektoratet gjennom varslingstjenesten. Operatøren ble veiledet gjennom håndtering av situasjonen - både avliving og håndtering av fisken.

- Muligheten for at det har rømt laks vurderes til svært liten. Lokaliteten gjennomfører likevel kontrollfiske i en periode avtalt med Fiskeridirektoratet, skriver Hoaas til IntraFish.

Makrellstørjen selges i Norge

Fangst og avliving skal ha godt raskt. Ifølge Lerøy gikk det fem timer fra fisken ble observert til den lå på is.

Makrellstørjen vil leveres til humant konsum til kunder innenlands.

- Denne type hendelser kan skje fra tid til annen, men beredskapsplaner og Fiskeridirektoratets nye løsning for varsling sikrer god håndtering av denne typer hendelser, skriver Hoaas.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.